چهارشنبه 22 اسفند 1386
،دلیر و ،بلند همت‌(و قبول‌ کنیم‌ که‌ در زندگی‌ اشکالش‌ داشتن‌ همین‌ صفت است )،خودنما ، آماده‌ کمک‌ و ،دقیق‌ و ،نسبت‌ به‌ گناه‌ وسواسی‌ است‌ . خوک‌ شب‌ و روز ، پرچم‌ درست‌ نمائی‌ و خلوص‌ را بدست‌ گرفته‌ و نمایش‌ می‌ دهد . ،به‌ او اعتماد کنید . او هرگز به‌ اعتماد شما خیانت‌ نخواهد کرد و حتی‌ در این‌ باره‌ کوشش‌ هم‌ نخواهد کرد . او ،ساده‌ و بی‌ ریاست‌ . ،رازدار است‌ و، گستاخ‌ و اگر بخواهید بیرحمی‌ کنید اندکی‌ جانور خوی‌ می‌ شود . حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ خوک‌ به‌ خود اجازه‌ می‌ دهد که‌ به‌ آسانی‌ گول‌ بخورد بعد که‌ چنین‌ شد با آرامش‌ گناهش‌ را می‌ پذیردو دیگران‌ نیز با اندکی‌ مسامحه‌ او را خواهند بخشید . در ورزش‌ استعداد زیادی‌ دارد ولی‌ از آنجائی‌ که‌ حقیقتا"،بی‌ طرف‌ است‌ هرگز قادر نیست‌ در مسابقه‌ ای‌ که‌ رقابت‌ در آن‌ مطرح‌ باشد شرکت‌ کند . زیرا در این‌ صورت‌ در همه‌ حال‌ از خودسئوال‌ می‌ کند ؛ آیا لازم‌ بود که‌ برنده‌ شود ؟ خوک‌ بطرزی‌ باور نکردنی‌ ساده‌ است‌ بطوریکه‌ بسیاری‌ موارد بخودش‌ صدمه‌ می‌ زند ، عدم‌ صداقت‌ دیگران‌ همیشه‌ او را خلع‌ سلاح‌ می‌ کند . خود او بندرت‌ دروغ‌ می‌ گوید مگر برای‌ دفاع‌ ازخودش‌ . با آنکه‌ باهوش‌ است‌ ولی‌ در مورد مسائل‌ مالی‌ اندکی‌ کودن‌ است‌ . می‌ توان‌ گفت‌ که‌ در مورد مسائل‌ مالی‌ تمام‌ مهارت‌ و هوش‌ خود را از دست‌ می‌ دهد . در حالی‌ که‌ در مقابل‌ دو روئی‌ و ریا خلع‌ سلاح‌ است‌ اغلب‌ تا مرحله‌ مصلوب‌ شدن‌ جهت‌ تأیید اعمال‌ خودش‌ پیش‌ می‌ رود . او فروشنده‌ درستکاری‌ است‌ و خیلی‌ بندرت‌ حاضر به‌ مصالحه‌ می‌ شود . در حالی‌ که‌ با اعتقادی‌ آهنین‌حرفهائی‌ را که‌ دیگران‌ به‌ او می‌ زنند باور می‌ کند خود به‌ شخصه‌ باید کوشش‌ زیادی‌ بکند تا دیگران‌ حرفش‌ را بپذیرند . خوک‌ ،یک‌ رفیق‌ فوق‌ العاده‌ است‌(اغلب‌ این‌ را می‌ داند که‌ چطور درشب‌ طوفانی‌ قایق‌ براند و سرش‌ را در راه‌ یک‌ شب‌ خوش‌ از دست‌ بدهد)معمولا"،کم‌ حرف‌ است‌ ولی‌ اگر تصمیم‌ به‌ صحبت‌ بگیرد ناگهان‌ حصارها را از بین‌ می‌ برد و دیگر هیچ‌ قدرتی‌ جلوی‌ پرحرفیهای‌ او را نمی‌ تواند بگیرد و آنقدر حرف‌ خواهد زد که‌ بکلی‌ همه‌ را خسته‌ و مانده‌ خواهد کرد . مثل‌ میمون‌ خوک‌ نیز یک‌ ،روشنفکر است‌ . موجودی‌ است‌ با تشنگی‌ زیاد برای‌ دانستن‌ . معمولا"مقدار زیادی‌ می‌ خواند . . . اما اغلب‌ هرچه‌ را که‌ اتفاقا"بدستش‌ بیفتد می‌ خواند . ظاهرا"موجود مطلعی‌ بنظر می‌ رسد ولی‌ در واقع‌ دانش‌ او بیشتر سطحی‌ است‌ . اگر تصمیم‌ بگیرید معلومات‌ او را محک‌ بزنید در خواهید یافت‌ آنطور که‌ بنظر می‌ رسد عمیق‌ نیست‌ . یک‌ ضرب‌ المثل‌ ژاپنی‌ می‌ گوید خوک‌ چهره‌ ای‌ پهن‌ وپشت‌ سری‌ باریک‌ دارد . خوک‌ ،مادی‌ گراست‌ . خوش‌ لباس‌ است‌ و اغلب‌ ،نفس‌ پرست‌ . اما در پشت‌ این‌ ظاهر فریب‌ آمیز اراده‌ ای‌ قوی‌ و قدرتی‌ فراوان‌ پنهان‌ شده‌ است‌ . جاه‌ طلبیها و هدفهای‌ او در هر زمینه‌ ای‌ که‌ باشد وظایفش‌ را با کمال‌ قدرت‌ انجام‌ خواهد داد . باآنچنان‌ قدرتی‌ که‌ ناشی‌ از قوای‌ واقعی‌ درونی‌ اوست‌ . وقتی‌ که‌ خوک‌ تصمیمی‌ بگیرد هیچکس‌ دیگر قادر نخواهد بود که‌ راه‌ او را سد کند . اما قبل‌ از تصمیم‌ گرفتن‌ مدت‌ زیادی‌ وقتش‌ را صرف‌ سبک‌ و سنگین‌ کردن‌ جنبه‌ های‌ مختلف‌ موضوع‌ خواهد کرد تا حدی‌ که‌ در دیگران‌ این‌تصور بوجود خواهد آمد که‌ او نمی‌ داند چه‌ می‌ خواهد . دلیل‌ این‌ تعلل‌ در این‌ است‌ که‌ او میل‌ دارد از درگیری‌ در مسائل‌ پیچیده‌ احتراز کند . ولی‌ گاه‌ آنقدر تعلل‌ می‌ کند و مسائل‌را سبک‌ و سنگین‌ می‌ کند که‌ خود بدست‌ خود امکاناتش‌ را نابود می‌ کند . هرگز از روی‌ ظاهر ضعیف‌ خوک‌ درباره‌ او قضاوت‌ نکنید . این‌ ضعف‌ ظاهری‌ صرفا"ناشی‌ از صلح‌ طلبی‌ عمیق‌ اوست‌ . خوک‌ دوستان‌ معدودی‌ دارد . ولی‌ این‌ عده‌ را برای‌ تمام‌ عمر حفظ‌ خواهد کرد و برای‌ آنها حاضر به‌ اقدام‌ به‌ هر نوع‌ فداکاری‌ است‌ . او نسبت‌ به‌ دوستانش‌ احساس‌احترام‌ شدیدی‌ دارد . زنان‌ این‌ سال‌ ،عاشق‌ میهمانی‌ و تفریح‌ هستند و خانه‌ دارهای‌ بسیار خوبی‌ بشمار میایند . خوک‌ باآنکه‌ موجود کاملا"بی‌ طرفی‌ است‌ ولی‌ در عین‌ حال‌ باروح‌ و زنده‌ و با نشاط‌ است‌ و با آنکه‌ از هر نوع‌ دعوا و جنگ‌ و حتی‌ بحث‌ تند بیزار است‌ با این‌ احوال‌ هرگاه‌ لازم‌ باشد از عقیده‌ ای‌ دفاع‌ کند ، دعوا یا اقامه‌ دعوا را به‌ بحثهای‌ تند ترجیح‌ می‌ دهد . او حتی‌ از صحبت‌ کردن‌ اجتناب‌ می‌ کند مگر آنکه‌ شما را دوست‌ داشته‌ باشد واین‌ افتخاری‌ است‌ اگر که‌ او شرکت‌ در یک‌ بحث‌ را بپذیرد . جالب‌ اینجاست‌ که‌ خوک‌ بیشتر از هر کس‌ دیگر از کارهای‌ مربوط‌ به‌ امور قضائی‌ بدور است‌ و در این‌ باره‌ حق‌ هم‌ دارد . زیرا خوک‌ حتی‌ اگر بر حق‌ باشد بعلت‌ سادگی‌ و صداقت‌ فراوانش‌ حتما"به‌ ضرر خودش‌ کار خواهد کرد و بدیگران‌ میدان‌ سواستفاده‌ خواهد داد . یک‌ ضرب‌ المثل‌ شرقی‌ می‌ گوید ؛ برای‌ موفقیت‌ در یک‌ موضوع‌ دادگاهی‌ هر قدر دلایل‌ قوی‌ و کافی‌ باشد باز بهتر است‌ صداقت‌ ، وسواس‌ و رضایت‌ خاطر را از پنجره‌ بیرون‌ بیندازیم‌ . خوک‌ می‌ تواند در هر زمینه‌ کاری‌ فعالیت‌ کند . هوشیاری‌ و استعدادش‌ برای‌ انجام‌ کارهای‌ سخت‌ از او یک‌ آدم‌ موفق‌ می‌ سازد . ولی‌ او باید از حساسیت‌ فوق‌ العاده‌ اش‌ سپاسگزار باشد که‌ در عین‌ حال‌ او را قادر می‌ سازد که‌ براحتی‌ در زمینه‌ هنرهای‌ مختلف‌ مثل‌ شعر گفتن‌ و داستان‌ نویسی‌ نیز به‌ موفقیت‌ برسد . خوک‌ براحتی‌ می‌ تواند بطرف‌ سگها برود . البته‌ خیلی‌ کم‌ پیش‌ میاید ولی‌ اگر وضعی‌ پیش‌ بیاید که‌ در موقعیت‌ بدی‌ قرار بگیرد ناگهان‌ سقوط‌ می‌ کند و در گل‌ و لای‌ مشکلات‌ می‌ غلطد . مهم‌ نیست‌ که‌ خوک‌ چه‌ شغلی‌ برای‌ خود انتخاب‌ می‌ کند بلکه‌ مهم‌ این‌ است‌ که‌ رفاه‌ و آسودگی‌ همیشه‌ برای‌ او وجود داردو پول‌ و کار براحتی‌ بطرف‌ او جذب‌ می‌ شود بدون‌ آنکه‌ خوک‌ برای‌ آنها جد و جهد خاصی‌ بکند . مردم‌ در تمام‌ مدت‌ زندگی‌ به‌ خوک‌ کمک‌ خواهند کرد و بخاطر همین‌ کمکها اگر او بخواهد می‌ تواند ثروتمند شود . خرافاتی‌ های‌ شرق‌ دور می‌ گویند مردم‌ به‌ خوک‌ کمک‌ می‌ کنند و نان‌ روزانه‌ اش‌ را می‌ دهند فقط‌ برای‌ اینکه‌ خوک‌ چاق‌ و پرواری‌ برای‌ شام‌ شب‌ عید داشته‌ باشند . و می‌ گویند بخاطر همین‌ است‌ که‌ خوکها بشدت‌ ملاحظه‌ کارند و به‌ کسی‌ اعتماد نمی‌ کنند . ممکن‌ است‌ این‌ درست‌ باشد و شک‌ نیست‌ که‌ مردم‌ از زود باوریهای‌ خوک‌ سواستفاده‌ می‌ کنند . زندگی‌ شخصی‌ خوک‌ هم‌ همین‌ صورت‌ را دارد . او اغلب‌ فریب‌ می‌ خورد ، اغلب‌ نا امید است‌ ، اغلب‌ اشتباه‌ می‌ کند و اغلب‌ عاشق‌ است‌ . خانم‌ خوکها مادرهای‌ بسیار خوبی‌می‌ شوند . به‌ خوک‌ توصیه‌ می‌ شودکه‌ زندگیش‌ را با متولدین‌ سال‌ گربه‌ تقسیم‌ کند در کنار گربه‌ ها بهترین‌ فرصتها برای‌ اجتناب‌ از بحث‌ پیش‌ میاید . خوکها باید از چنگال‌ مارها فرار کنند . مار یک‌ برده‌ واقعی‌ از خوک‌ برای‌ خود خواهد ساخت‌ بدون‌ آنکه‌ خوک‌ فرصت‌ تکان‌ خوردن‌ در لابلای‌ حلقه‌ های‌ وجود مار را داشته‌ باشد . بز نیز از جود خوک‌ استفاده‌ خواهد کرد . دوران‌ کودکی‌ خوک‌ به‌ آرامش‌ خواهد گذشت‌ . در دوران‌ جوانی‌ گرفتاریهائی‌ در مورد ازدواج‌ پیدا می‌ کند . اما بهر حال‌ هر گرفتاری‌ که‌ پیش‌ بیاید خوک‌ خجالتی‌ و با احتیاط‌ از هیچکس‌ تقاضای‌ کمک‌ نخواهد کرد . او کوشش‌ خواهد کرد که‌ به‌ تنهائی‌ از دریای‌ مشکلاتش‌ خارج‌ شود . در حقیقت‌ عدم‌ تمایل‌ او به‌ آگاه‌ کردن‌ دیگران‌ صدمات‌ فراوانی‌ به‌ او خواهد زد . اگر روز تولد او از ابتدای‌ سال‌ نوی‌ آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌(عید تت)دور باشد زندگی‌ کمتر ناامیدانه‌ به‌ انتظار اوست‌ . اما هرچه‌ روز تولدش‌ به‌ سال‌ نو نزدیکتر باشد گرفتاریهایش‌ بیشتر است‌ . بیشتر ساده‌ لوح‌ است‌ ، بیشتر گول‌ می‌ خورد ، و بالاخره‌ بیشتر ممکن‌ است‌ خورده‌ شود . وشاید این‌ راز قصه‌ مشهور"سه‌ خوک‌ پکوچولو"باشد