چهارشنبه 22 اسفند 1386
ردم‌ ویتنام‌ ترجیح‌ می‌ دهند این‌ علامت‌ را جوجه‌ بنامند که‌ البته‌ همیشه‌ این‌ عنوان‌ با واقعیت‌ جور در نمی‌ یاید . زیرا خروس‌ پرنده‌ ایست‌ ،مغرورو ،لاف‌ زن‌ وهمیشه‌ در رویاهایش خود را خیلی‌ جدی‌ تلقی‌ می‌ کند و دوست‌ دارد دیگران‌ او را ستایش‌ کنند . خروس‌ همیشه‌ ،از روی‌ فکر حرف‌ می‌ زند و همیشه‌ مراقب‌ و ،پرهیزکار است‌ و بقدری‌ بعقیده‌ و حرفها وافکارش‌ وفادار است‌ که‌ گاه‌ برای‌ دفاع‌ از آنچه‌ که‌ می‌ گوید حالت‌ حمله‌ پیدا می‌ کند و با این‌ روحیه‌ حتما"عده‌ ای‌ را هم‌ زخمی‌ می‌ کند مگر آنکه‌ تصمیم‌ بگیرد جنگهایش‌ را از سر اندیشه‌ به‌ انجام‌ برساند . خروس‌ ،صریح‌ الهجه‌ است‌ . حتی‌ اگر در این‌ مورد به‌ ضررخود کار کند هر چه‌ به‌ فکرش‌ می‌ رسد بر زبان‌ میاورد ودیگر توجهی‌ ندارد که‌ این‌ حرفها بعدها چه‌ لطماتی‌ به‌ او خواهد زد . می‌ توان‌ گفت‌ که‌ این‌ صراحت‌ در لهجه‌ قبل‌ از آنکه‌ گویای‌ راستگوئی‌ باشد ناشی‌ از خود خواهی‌ اوست‌ . خروس‌ به‌ مردم‌ بی‌ توجه‌ است‌ وبرای‌ احساسات‌ آنها ارزش‌ زیادی‌ قائل‌ نیست‌ . شاید بتوان‌ گفت‌ اصلا"آنها را نمی‌ بیند که‌ رویشان‌ حساب‌ کند . به‌ همین‌ جهت‌ خروس‌ نمی‌ تواند سیاستمدار خوبی‌ از کار دربیاید . کارهای‌ غیر معمولی‌ خروس‌ معمولا"نوعی‌ چشم‌ بندی‌ است‌ . در حقیقت‌ او عمیقا"میل‌ دارد مورد توجه‌ همه‌ قرار بگیرد و به‌ همین‌ خاطر معمولا"بسیار ،خوش‌ لباس‌ است‌ . اما قلبا"به‌ شدت‌ محافظه‌ کار است‌ و این‌ روحیه‌ محافظه‌ کاری‌ را در انجام‌ هر کاری‌ با خود به‌ همراه‌ دارد . خروس‌ دچار این‌ فکر است‌ که‌ همیشه‌ این‌ خود اوست‌ که‌ حق‌ و حقیقت‌ را در نظر می‌ گیرد و هرچه‌ که‌ می‌ گوید راست‌ ودرست‌ است‌ . به‌ همین‌ واسطه‌ برای‌ کارهای‌ خودش‌ ارزش‌ زیادی‌ قائل‌ است‌ و به‌ هیچکس‌ دیگری‌ ، اعتماد ندارد مگر به‌ خودش‌ . ولی‌ از طرف‌ دیگر در نصیحت‌ کردن‌ به‌ دیگران‌ تا حد مبالغه‌ پیش‌ می‌ رود . از ظاهر خروس‌ چنین‌ بر میاید که‌ بواقع‌ دلیر و ماجراجو و ،بی‌ پروا است‌ . ولی‌ باور نکنید زیرا او از شدت‌ افکاربزرگنما سرشار شده‌ و دچار تصوراتی‌ است‌ که‌ بنظر خودش‌ بزرگ‌ و ارزنده‌ میاید . او ،عاشق‌ رویاها و افکار دور و دراز است‌ . عاشق‌ ساختن‌ قصرهای‌ مجلل‌ در میان‌ابرهاست‌ و همیشه‌ خودش‌ را یک‌ قهرمان‌ می‌ بیند . ولی‌ در حقیقت‌ سرباز اطاق‌ پذیرائی‌ است‌ . رویاها و تصوراتش‌ را معمولا"درآرامش‌ خانه‌ می‌ سازد و عملیات‌ ماجراجویانه‌ او با کفش‌ راحتی‌ صورت‌ می‌ گیرد . فیلسوفی‌ است‌ با افکاری‌ به‌ وسعت‌ ابعاد خانه‌ اش‌ . فکر نکنید او ترسو و خجالتی‌ است‌ . بر عکس‌ او می‌ تواند با جرأت‌ و حتی‌ ،شجاع‌ باشد ولی‌ فقط‌ در زمانی‌ که‌ واقعا"شرایط‌ ایجاب‌ کند . او گاهی‌ اوقات‌ بعلت‌ احساس‌ خود قهرمان‌ بینی‌ ممکن‌ است‌ خودرا بخطر بیندازد ، تهور نشان‌ بدهد و با شجاعت‌ مرگ‌ را بپذیرد در حالی‌ که‌ لبخندی‌ بر لب‌ دارد . درست‌ به‌ همین‌ دلیل‌ خروسها سربازهای‌ بسیارخوبی‌ می‌ شوند . مردم‌ معمولا" او را رفیق‌ پرتحرکی‌ می‌ دانند مشروط‌ بر آنکه‌ خروس‌ ندانسته‌ بی‌احتیاطیهایی‌ نکند که‌ بعنوان‌ یک‌ لاف‌ زن‌ تلقی‌ شود . او معمولا"بیشتر از آنکه‌ عمل‌ کند قول‌ می‌ دهد . در جمع‌ مانند الماس‌ می‌ درخشد و موقعیت‌ با ارزشی‌ پیدا می‌ کند . از آنجائی‌ که‌ خروس‌ موجود خیالبافی‌ است‌ معمولا"خطر تنبل‌ شدن‌ تهدیدش‌ میکند اگرچه‌ که‌ طبیعتا"وقتی‌ شروع‌ بکار می‌ کند تمام‌ نیرویش‌ را بکمک‌ می‌ خواهد و در نتیجه‌ شهرت‌ فراوانی‌ بعنوان‌ یک‌ موجود سخت‌ کوش‌ برای‌ خود فراهم‌ می‌ کند ولی‌ در حقیقت‌ بیشتروقت‌ تلف‌ می‌ کند . معمولا"کاری‌ بیشتر از قدرتش‌ انتخاب‌ می‌ کند و هر گاه‌ موفق‌ به‌ انجام‌ آن‌ نشود هیچکس‌ بیشتر از خود او ناامید نمی‌ شود . خروس‌ برای‌ ادامه‌ زندگی‌ باید کار و فعالیت‌ کند . آنچنان‌ اقبال‌ بلندی‌ ندارد که‌ پول‌ بطور اتفاقی‌ بدامنش‌ بریزد . ولی‌ اگر بتواند بر خیالبافیهایش‌ غلبه‌ کند و بخت‌ هم‌ مساعدت‌ کند می‌ تواند ثروتمند شود . اصولا"خروس‌ این‌ شهرت‌ را در میان‌ مردم‌ بدست‌ میاورد که‌ موجود پولسازی‌ است‌ و همیشه‌ می‌ تواند نقشه‌ بریزد و از آب‌ به‌ اصطلاح‌ کره‌ بگیرد . مردم‌ ویتنام‌ عقیده‌ دارند که‌ خروس‌ باید از نوک‌ قوی‌ و پنجه‌ زورمندش‌ سپاسگزار باشد که‌ این‌ امکان‌ را به‌ او داده‌ است‌ . خروس‌ می‌ تواند در بدترین‌ وضعیات‌ امکانات‌ مفیدی‌ برای‌ خود بیابد . زیراکه‌ در مجموع‌ موجودی‌ است‌ ،فعال‌ . اما اگر جنبه‌ های‌ خیالبافی‌ را در ذهنش‌ تقویت‌ کند و نسبت‌ به‌ وقت‌ بی‌ توجه‌ شودآنوقت‌ تبدیل‌ به‌ آندسته‌ از فیلسوفهائی‌ خواهد شد که‌ در روی‌ نیمکتهای‌ خیابانها نشسته‌ اندو به‌ پرگوئی‌ مشغول‌ می‌ باشند . حرفه‌ کشاورزی‌ برای‌ خروس‌ مفیداست‌ . همچنین‌ مشاعلی‌ که‌ احتیاج‌ به‌ تماس‌ دائم‌ با مردم‌ داشته‌ باشد . او درخشیدن‌ در جمع‌ را دوست‌ دارد . از آنجائی‌ که‌ متمایل‌ به‌ افراط‌ وتفریط‌ است‌ هرچه‌ بدست‌ بیاورد خرج‌ می‌ کند . او در مسائل‌ مالی‌ بی‌ مهارت‌ است‌ ومعمولا"خطر ورشکستگی‌ او را تهدید میکند . خیالبافیهایش‌ نیز مزید بر علت‌ می‌ شود . ولی‌ خوشبختانه‌ چون‌ از اقتصاد سررشته‌ ای‌ ندارد از این‌ بابت‌ هیچگاه‌ چندان‌ نگران‌ نیست‌ . در مسائل‌ عشقی‌ اغلب‌ بخود صدمه‌ می‌ زند زیرا مایل‌ است‌ که‌ معشوق‌ تمام‌ توجهش‌ را صرف‌ او کند . او بارها طرف‌ مورد علاقه‌ اش‌ را نا امید می‌ کند بدون‌ آنکه‌ متوجه‌ باشد . زیرا در رویاهایش‌ )و می‌ دانیم‌ که‌ خیالباف‌ است‌(تمام‌ عواطف‌ و احساساتش‌ را با یار قسمت‌ می‌ کند . و حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ او واقعا" نسبت‌ به‌ تخیلات‌ شخصیش‌ صمیمی‌ است‌ . متولد مرد این‌ سال‌ ،جمع‌ زنها را دوست‌ دارد . زیرا در اینجاست‌ که‌ می‌ درخشد و می‌ تواند خود نمائی‌ کند و کمتر پیش‌ میاید که‌ با همجنسان‌ خودش‌ بیرون‌برود . مردها معمولا"حوصله‌ او را سر می‌ برند . خانم‌ خروس‌ هم‌ جمع‌ زنها را دوست‌ دارد)و البته‌ این‌ بدین‌ معنی‌ نیست‌ که‌ مردها حوصله‌ او را سر می‌ برند(و معمولا"مشاغلی‌ را انتخاب‌ میکند که‌ در کنار آنها باشد . خروس‌ با گاو خوشبخت‌ خواهد شد زیرا گاو ملاحظه‌ کار و محافظه‌ کار و خانواده‌ دوست‌ براحتی‌ خروس‌ را پذیرا می‌ شود . با مار می‌ تواند بحثهای‌ فیلسوفانه‌ بکند ، چه‌ در عشق‌ و چه‌ در کار . مار می‌ تواند رفیق‌ عاقلی‌ برای‌ خروس‌ باشد ، ولی‌ مارباید محتاط‌ باشد . زیرا اگر زیاد بدرخشد ممکن‌ است‌ خروس‌ او را نابود سازد . در کنار اژدها خروس‌ به‌ بزرگترین‌ موفقیتهای‌ زندگیش‌ می‌ رسد و آنگونه‌ که‌ آرزو دارد خواهد درخشید ، بخصوص‌ در صورتیکه‌ زن‌ خروس‌ و مرداژدها باشد . بعنوان‌ همسرگربه‌ ها را بکلی‌ باید کنار گذاشت‌ . این‌ دو حتی‌ لحظه‌ ای‌ هم‌ در کنار هم‌ طاقت‌ نخواهند آورد گربه‌ اعتمادی‌ به‌ خروس‌ ندارد . خروس‌ در سه‌ دوره‌ زندگیش‌ چه‌ از نظر عشقی‌ و چه‌ از نظر شغلی‌ زندگی‌ پر از فراز و نشیب‌ خواهد داشت‌ . گاهی‌ ثروتمند است‌ و گاهی‌ ورشکسته‌ و گاه‌ از عشق‌ سرشار است‌ و زمانی‌ شکست‌ خورده‌ . ولی‌ به‌ هر حال‌ و در دوران‌ سالخوردگی‌ زندگی‌ آرام‌ و خوشی‌ خواهد داشت‌ . در خاور دور معروف‌ است‌ که‌ دو خروس‌ زیر یک‌ سقف‌ زندگی‌ را بر همگان‌ سخت‌ خواهندکرد . پس‌ به‌ خروسهای‌ جوان‌ توصیه‌ می‌ شود که‌ در سالهای‌ خروس‌ مصرف‌ قرصهای‌ ضد حاملگی‌ را فراموش‌ نکنند