چهارشنبه 22 اسفند 1386
متولد سال‌ بز ،شیک‌ پوش‌ ، ،جذاب‌ ، ،هنرمند ، مطبوع‌ و دلپذیر است‌ و البته‌ نباید فراموش‌ کرد که‌ در کنار این‌ صفات‌ دارای‌ نوعی‌ روحیه‌بد بینی‌ ، تردید و نگرانی‌ نیز هست‌ که‌ مجموعا"سرشت‌ بز را می‌ سازند . بز کمتر با آنچه‌ که‌ خود دارد راضی‌ و خوشنود است‌ و اغلب‌ دچار این‌ توهم‌ می‌ باشد که‌ مرغ‌ همسایه‌ غاز است‌ . و شاید بواسطه‌ همین‌ روحیه‌است‌ که‌ دوستان‌ و نزدیکانش‌ اغلب‌ از او رنجش‌ پیدا می‌ کنند . او بدون‌ قصد دوستانش‌ را می‌ رنجاند . بز کمتر از هر کس‌ دیگری‌ به‌ وقت‌ شناسی‌ اهمیت‌ می‌ دهد و این‌ نیزدلیلی‌ است‌ برای‌ رنجش‌ دیگران‌ ، در حالی‌ که‌ هر گاه‌ مایل‌ باشد از دیگران‌ استفاده‌ کند می‌ تواند خود را در دل‌ آنها جای‌ دهد و همه‌ را مفتون‌ خود سازد . بزها معمولا"خود را با هر نوع‌ زندگی‌ تطبیق‌ می‌ دهند مشروط‌ بر آنکه‌ امنیت‌ زندگیشان‌ حفظ‌ شود . بز ،خجالتی‌ و ظریف‌ است‌ و از اینکه‌ دیگران‌ او را راهنمائی‌ کنند احساس‌ خوشحالی‌ می‌ کند . اینطور بنظر می‌ رسد که‌ رأی‌ و نظر دیگران‌ برای‌ او مهم‌ است‌ ولی‌ امر مسلم‌ این‌ است‌ که‌ همیشه‌ با جذابیت‌ ذاتیش‌ مورد توجه‌ دیگران‌ قرار می‌ گیرد . رفتار او گاه‌ بوالهوسانه‌ بنظر میاید ولی‌ نباید فراموش‌ کرد که‌ این‌ جزو خصلتهای‌ طبیعی‌ اوست‌ . بز معمولا"،مذهبی‌ است‌ ولی‌ مذهب‌ را اغلب‌ به‌ عنوان‌ تکیه‌ گاهی‌ که‌ امنیت‌ و آسایش‌ روحی‌ برای‌ او فراهم‌ می‌ آورد قبول‌ دارد . باید دانست‌ که‌ در اکثر موارد آنها به‌ جنبه‌ های‌ تخیلی‌ و فوق‌ طبیعی‌ و سحر آسا اهمیت‌ می‌ دهند و در این‌ مسائل‌ رمز و رازی‌ احساس‌ می‌ کنند . مردان‌ و زنان‌ متولدسال‌ بز معمولا"،خوش‌ قلب‌ ، ،دست‌ و دلباز و مهربانند و افراد گروه‌ های‌ کم‌ بضاعت‌ را شریک‌ مال‌ خود می‌ کنند و درست‌ بواسطه‌ همین‌ مسئله‌ اغلب‌ پیش‌ می‌ آید که‌ مال‌ دیگران‌ را نیز مال‌ خود می‌ دانند . بزها معمولا"میل‌ دارند حدود زندگیشان‌ را وسیع‌ کنند و اگر موردی‌ پیش‌ نیاید که‌ مجبور به‌ قبول‌ زندگی‌ محدودی‌ بشوند احساس‌ ناراحتی‌ می‌ کنند و ممکن‌ است‌ بارها نارضایتیشان‌ را ابراز کنند . جالب‌ این‌ است‌ که‌ طبیعت‌ نیز اغلب‌ وسایل‌ تسهیل‌ زندگی‌ این‌ گروه‌ را فراهم‌ میکند . بز را همیشه‌ می‌ توان‌ تابع‌ جریان‌ پیشرفت‌ دانست‌ تا موجد پیشرفت‌ . ولی‌ اگر راه‌ انتخابی‌ او دقیق‌ باشد بزرگترین‌ شانس‌ را در زندگیش‌ بدست‌ آورده‌ است‌ . این‌ صفت‌ در روحیه‌ هنرمندان‌ سال‌ بز به‌ خوبی‌ نمایان‌ است‌ آنها کمتر سازنده‌ هستند بلکه‌ اکثرشان‌ کارهای‌ هنری‌ دیگران‌ و روش‌ پیشینیان‌ را ادامه‌ داده‌ اند و با استعداد و سلیقه‌ فراوانی‌ که‌ در ذات‌ آنهاست‌ کارهای‌ خوبی‌ را عرضه‌ کرده‌ اند . بز می‌ تواند صنعتگر و هنرمند خوبی‌ باشد زیرا از هوش‌ فراوانی‌ برخوردار است‌ ولی‌ معمولا"ترجیح‌ می‌ دهد تصمیم‌ گیریهای‌ نهائی‌ را در مورد نوع‌ کار به‌ دیگران‌ واگذار کند که‌ البته‌ این‌ حالت‌ صددرصد به‌ نفع‌ اوست‌ . در چنین‌ مواردی‌ اگر افرادی‌ که‌ در کنار بز هستند رفتار انسانی‌ داشته‌ باشند آنوقت‌ او از هیچ‌ نوع‌ محبت‌ ، انسانیت‌ و مهربانی‌ دریغ‌ نخواهدکرد مخصوصا"اگر این‌ افراد از او قدردانی‌ هم‌ بکنند . زن‌ متولد سال‌ بز همیشه‌ خواب‌ یک‌ ازدواج‌ موفقیت‌ آمیز را با مردی‌ که‌ زندگی‌ مرفهی‌ دارد می‌ بیند . آنها معمولا"مشاورین‌ خوبی‌ هستند . مناسباتشان‌ با مردم‌ چشمگیر است‌ و برای‌ همین‌ مشاغل‌ روابط‌ عمومی‌ بهترین‌ فرصتها را برای‌ ابراز لیاقت‌ در اختیار آنها می‌ گذارد . کارهای‌ هنری‌ نیز به‌ خوبی‌ از عهده‌بز برمیاید . نویسندگان‌ و هنرمندان‌ زیادی‌ در سال‌ بز متولد شده‌ اند . هر اتفاقی‌ که‌ می‌ خواهد میفتد ولی‌ بزها هر طور شده‌ باید از کارهای‌ تجاری‌ و دادو ستد اجتناب‌ کنند . آنها فروشنده‌ های‌ بدی‌ هستند . زیرا هرگز نمی‌ توانند نظریاتشان‌ را آنطور که‌ واقعا"هست‌ و ادراک‌ می‌ کنند بر زبان‌ بیاورند . جملات‌ آنها اغلب‌ حکایت‌ از یک‌ تردید و دودلی‌ دارد . بعلاوه‌ وقت‌ شناس‌ نیز نیستند و کمتر به‌ این‌ مطلب‌ توجه‌ دارند که‌ هر سخن‌ جائی‌ و هر نکته‌ مکانی‌ دارد . باید گفت‌ در اینکه‌ بی‌ موقع‌ مطلبی‌ را عنوان‌ کنند و از آن‌ طبیعتا"نتیجه‌ بدی‌ بگیرند تا حد نبوغ‌ پیروی‌ می‌ کنند بزها معمولا"،آرامش‌ طلب‌ هستند و به‌ وضعیتی‌ که‌ آسایش‌ و آرامش‌ خیال‌ آنها را فراهم‌ کند نیاز دارند . خوشبختانه‌ اکثر آنها می‌ دانند که‌ از کدام‌ مسیر باید بروند تا به‌ خوشبختی‌ برسند . آنها ،عاشق‌ بحثها و گفتگوهای‌ هنری‌ هستند وطبیعتا" ،عاشق‌ پیشه‌ وخیال‌ بافند . در زندگی‌ بزها معمولا"ماجراهای‌ رمانتیک‌ فراوان‌ است‌ ولی‌ بواسطه‌ طبیعت‌ آرامی‌ که‌ دارند معمولا"این‌ ماجراها خالی‌ از اضطرابات‌ و هیجانات‌ شدید است‌ . بز می‌ تواند در کنار گربه‌ ، خوک‌ و اسب‌ خوشبخت‌ شود . هر کدام‌ از این‌ علائم‌ به‌ دلیلی‌ می‌ تواند با بز کنار بیایند . گربه‌ همیشه‌ برای‌ روح‌ هنرمندانه‌ بز قدر فراوانی‌ قائل‌ است‌ و خوک‌ به‌ راحتی‌ خود را با بز طبیق‌ می‌ دهد و اسب‌ خود مرکز براحتی‌سنگینی‌ بز را در پشت‌ خود تحمل‌ می‌ کند . هیچ‌ علامت‌ دیگری‌ برای‌ مدت‌ زیاد نمی‌ تواند در کنار بز سر کند و در این‌ میان‌ گاوها را باید قبل‌ از دیگران‌ نام‌ برد . زیرا گاو همانقدر که‌ برای‌ خانواده‌ خود رفاه‌ و آسایش‌ و امنیت‌ به‌ همراه‌ میاورد به‌ همان‌ نسبت‌ نیز توقع‌ جبران‌ دارد و بز در این‌ موارد جز خودش‌ چیزی‌ برای‌ عرضه‌ ندارد . کار یا عشق‌ میان‌ بز و سگ‌ نیز هرگز انجامی‌ نخواهد داشت‌ . این‌ دو موجود بدبین‌ هرگز از یکدیگر راضی‌ نخواهند بود . جوانی‌ بز بواسطه‌ نگرانیهای‌ عشقی‌ معمولا"تا حدودی‌ طوفانی‌ است‌ولی‌ بچگی‌ و پیری‌ او به‌ آرامش‌ و آسایش‌ خواهد گذشت‌ . یک‌ موضوع‌ دیگر باقی‌ مانده‌ و آن‌ این‌ است‌ که‌ زندگی‌ مرفه‌ و راهنمائی‌ های‌ عاقلانه‌ به‌ بز این‌ امکان‌ را خواهد داد که‌ در موفقیت‌ کامل‌ زندگی‌