چهارشنبه 22 اسفند 1386
موش‌ زیر نفوذ حالات‌ "جاذبه‌ "و "تجاوز" بدنیا آمده‌ است‌ . درنظر اول‌ آرام‌ و متعادل‌ و شوخ‌ جلوه‌ می‌ کند ولی‌ مواظب‌ باشید . در زیراین‌ چهره‌ آرام‌ و صبور یک‌ ،روحیه‌ مهاجم‌ و نا آرام‌ قرار گرفته‌ است‌ . برای‌ مدتی‌ با مو شی‌ همخانه‌ یاهمسفر یا همدم‌ شو آنوقت‌ کاملا" به‌ ،روحیه‌ ناآرام‌ و مضطرب‌ و انفجارات‌ روحی‌ بی‌ موقع‌ او پی‌ خواهید برد . موش‌دوست‌ دارد عضو یک‌ گروه‌ باشد . او ،موجودی‌ اجتماعی‌ است‌ . اما از آنجائی‌ که‌ ،از غیبت‌ کردن‌ و ایجاد سر و صدالذت‌ می‌ برد تعداد ،آشنایان‌ او خیلی‌ بیشتر از دوستان‌ واقعی‌ اوست‌ . حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ او نیز کمتر به‌ کسی‌اعتماد می‌ کند . ،تودار است‌ و مشکلاتش‌ را در قلبش‌ پنهان‌ می‌ کند . اما از همه‌ اینها گذشته‌ موش‌ موجودی‌،خوش‌ شانس‌ و فرصت‌ طلب‌ است‌ ودر تمام‌ مدت‌ عمر از هر چیز و هر کس‌ که‌ در اطراف‌ او قرار گرفته‌ است‌استفاده‌ می‌ کند . از والدینش‌ ، دوستانش‌ ، اقوامش‌ ، پول‌ خودش‌ و پول‌ دیگران‌) براحتی‌ پول‌ خودش‌(و حتی‌ ازجذابیتش‌ . . . اوه‌ آن‌ ،جذابیت‌ خارق‌ العاده‌ . و این‌ جذابیت‌ را بدون‌ فکر و تأمل‌ مورد استفاده‌ قرار می‌ دهد . موش‌معمولا" ،قمار باز و شکمباره‌ است‌ و اغلب‌ نمی‌ داند چگونه‌ این‌ امیال‌ را در خود مهار کند . ولی‌ البته‌ وجود این‌حالات‌ را انکار می‌ کند . علی‌ رغم‌ تصور عمومی‌ او همیشه‌ در این‌ ترس‌ بسر می‌ برد که‌ روزهای‌ پیریش‌ را چگونه‌بگذراند . بهمین‌ جهت‌ در حالی‌ که‌ ظاهرا"در زمان‌ حال‌ زندگی‌ می‌ کند ولی‌ در اعماق‌ وجودش‌ همیشه‌ رویای‌ یک‌پیری‌ توأم‌ با آسایش‌ و امنیت‌ را می‌ بیند . بهمین‌ جهت‌ زنانی‌ که‌ در زیر این‌ علامت‌ بدنیا آمده‌ اندمعمولا در قفسه‌خانه‌شان‌ آذوقه‌ ذخیره‌ کنند . . . گرچه‌ که‌ بحکم‌ صفت‌ ،پر خوری‌ همه‌ را خیلی‌ زود و در اولین‌ فرصت‌ می‌ خورند .ولی‌ این‌ موجود را همیشه‌ در حراجی‌ ها و فروشگاهها می‌ توان‌ دید که‌ مشغول‌ خرید اشیاغیر ضروری‌ است‌ بتصور آنکه‌در این‌ معاملات‌ سود برده‌ است‌ . خیال‌ بافیهای‌ موش‌ که‌ اغلب‌ در زمینه‌ نابود کردن‌ و خراب‌ کردن‌ است‌ گاهی‌ منجربه‌ سازندگی‌ و خلق‌ می‌ شود . اما بیشترین‌ برتری‌ را بعنوان‌ یک‌ ،منتقد بدست‌ میاورد . مردم‌ اغلب‌ دوست‌ دارند به‌نصایح‌ او گوش‌ بدهند ولی‌ موش‌ آنقدردر انتقادکردن‌ پیش‌ می‌ رود که‌ این‌ حالت‌ پیش‌ از آنکه‌ مفید باشد خطرناک‌ بنظرخواهد آمد . و موشهای‌ واقعی‌ وجود دارند که‌ آنچنان‌ در دشت‌ انتقاد می‌ تازند که‌ همه‌ چیز را زیر و رو و نابود می‌کنند . و البته‌ این‌ یکه‌ تازی‌ در موش‌ ایجاد لذت‌ نیز می‌ کند . موش‌ گاهی‌ اوقات‌ ،تنگ‌ نظر و پست‌ می‌ شود و در این‌حالت‌ حاشیه‌ نشین‌ زندگی‌ می‌ کند ولی‌ با وجود این‌ ،راستگو است‌ . و توانائی‌ تعقیب‌ خواسته‌ هایش‌ را تا پایان‌ راه‌دارد ولو آنکه‌ در پایان‌ راه‌ چیزی‌ تلخ‌ در انتظارش‌ باشدو حتی‌ اگر بشود از پیش‌ شکست‌ را پیش‌ بینی‌ کند . اگر اوبتواندبر نارضائی‌ ابدی‌ و علاقه‌ مفرطش‌ به‌ گذران‌ در زمان‌ حال‌ غلبه‌ کند مسلما"در زندگی‌ به‌ موفقیتهائی‌ خواهد رسید. هر کاری‌ که‌ موش‌ بدست‌ بیاورد بهر حال‌ این‌ نکته‌ مسلم‌ است‌ که‌ معمولا ترجیح‌ می‌ دهد نان‌ دانسته‌ هایش‌ رابخورد تا کار واقعی‌ که‌ انجام‌ می‌ دهد . گذران‌ زندگی‌ بوسیله‌ عرق‌ جبین‌ دیگران‌ بیشتر او را خوشحال‌ می‌ کند تاآنچه‌که‌از زحمت‌ خودش‌ بدست‌ میاورد . بدبختانه‌ تا پولی‌ بدست‌ میاورد آنرا بباد فنا می‌ دهد و خودش‌ نیز بخوبی‌ از این‌عیب‌ آگاه‌ است‌ ولی‌ اگر یکوقت‌ بکسی‌ قرض‌ بدهد مسلما" همیشه‌ آنرا بخاطر خواهد داشت‌ . موش‌ در بدترین‌انواعش‌ یک‌ انگل‌ و طفیلی‌ می‌ شود یک‌ ،دلال‌ ویا شاید هم‌ صاحب‌ یک‌ بنگاه‌ رهنی‌ . او بواقع‌ ،تنبل‌ است‌ و درجستجوی‌ ک‌ زندگی‌ راحت‌ ، و تجارت‌ به‌ مذاق‌ او خوش‌ میاید . در عین‌ حال‌ موش‌ قادر به‌ تعقیب‌ یکی‌ از رشته‌ های‌هنری‌ است‌ و معمولا موفق‌ هم‌ می‌ شود . بطوریکه‌ می‌ دانیم‌ او بیشتر به‌ زندگی‌ فکری‌ راغب‌ است‌ تا زندگی‌ پر ازکار و کوشش‌ . موش‌ با وجود روحیه‌ سود جویش‌ موجودی‌ ،احساساتی‌ است‌ . هنگامی‌ که‌ عاشق‌ بشود بشدت‌بخشنده‌ می‌ شود ولو آنکه‌ این‌ عشق‌ دو جانبه‌ نباشد . ،فقط‌ در مورد مسائل‌ عشقی‌ است‌ که‌ موش‌ دست‌ به‌همه‌ کار می‌ زند . موش‌ قمار باز ، موش‌ میخواره‌ ، موش‌ جهنمی‌ وبالاخره‌ موش‌ حریص‌ درهمه‌ حال‌ موشی‌ است‌ احساساتی‌ . از نظرگاه‌ عاطفی‌ عشقی‌ می‌ توان‌ موش‌ را همگام‌ اژدها دانست‌ . قدرت‌ اژدها به‌ موش‌ اعتماد می‌ دهدوزیرکی‌ وش‌ مورد استفاده‌ اژدها قرار می‌ گیرد . گاو یز جفت‌ خوبی‌ برای‌ موش‌ است‌ ، در کنار گاو است‌ که‌ موش‌احساس‌ امنیت‌ می‌ کند . و اطمینانی‌ را که‌ دوست‌ دارد بدست‌ میاورد . میمون‌ نیز موش‌ را افسون‌ می‌ کند . حتی‌اگر موش‌ این‌ حالت‌ را درک‌ نکند . ولی‌ بهر حال‌ وش‌ سر از پا نشناخته‌ عاشق‌ میمون‌ می‌ شود . آقاموشه‌ دیوانه‌ وارسر از پا نشناخته‌ و بدون‌ امید بدام‌ عشق‌ خانم‌ میمون‌ می‌ افتد و میمون‌ خانم‌ از این‌ حالات‌ بسیار لذت‌ می‌ برد . هراتفاقی‌ که‌ می‌ خواهد بیفتد موش‌ باید از اسب‌ حذر کند . اسب‌ استقلال‌ طلب‌ و آزادی‌ خواه‌ احوالات‌ موش‌ سودجو رانمی‌ تواند تحمل‌ کند . بخصوص‌ فاجعه‌ وقتی‌ برای‌ آقای‌ موش‌ رخ‌ می‌ دهد که‌ با خانم‌ اسب‌ آتش‌ )متولد سالهای‌1285-345-1404(که‌ هر شصت‌ سال‌ یکبار بدنیا می‌ آید ازدواج‌ کند . گربه‌ نیز جفت‌ مناسبی‌ برای‌ موش‌ محسوب‌ نمی‌ شود .طبیعتا" بهمان‌ دلایل‌ معلوم‌ جانور شناسی‌ !موش‌ کودکی‌ شاد و راحتی‌ دارد . دوران‌ جوانیش‌ آشفته‌ و پر انقلاب‌ و با گرفتاری‌ توام‌ خواهد بود . ممکن‌ است‌ ضررهای‌ مالی‌ و حتی‌ ورشکستگی‌ در پیش‌ رویش‌ باشد و یا در عشق‌ شکست‌ بخورد . ولی‌ در دوران‌ سالخوردگی‌ زندگی‌ راحت‌ ، آرام‌ و بی‌ سر و صدائی‌ خواهد داشت‌ . البته‌ سرنوشت‌ موش‌ بستگی‌ به‌ هنگام‌ تولدش‌ زمستان‌ یاتابستان‌ دارد . موش‌ متولد تابستان‌ شانس‌ بیشتری‌ برای‌ موفقیت‌ دارد زیرا در تابستان‌ انبارها پر از آذوقه‌ است‌ . اما در زمستان‌ برای‌ جستجوی‌ غذا باید از لانه‌ بیرون‌ آمده‌ و جاده‌ ها همیشه‌ پراز تله‌ است‌ . . .. . . . و در زندگی‌ انسانی‌ این‌ خطر کردن‌ ، مرگهای‌ ناگهانی‌ ،چو یا زندان‌ رفتن‌ تلقی‌ می‌ شود